7/04/2013

Snimanje gustine kostiju
Osteoporoza ili "tihi kradljivac kostiju", pripada oboljenjima koja počinju bez simptoma.

Najčešće se otkriju u poodmaklom stadijumu, kad već dođe do preloma. Redovna i pravilna fizička aktivnost, bitan je faktor za prevenciju i lečenje te bolesti. 

Osteoporoza se dijagnostikuje snimanjem kostiju kičme i kuka na aparatu osteodenzitometru (DEXA). Ovu vrstu pregleda možete obaviti u našoj bolnici.Važno je znati da nema zračenja prilikom ovog snimanja, kao i da pregled traje par minuta. Rezultat ovog snimanja, uz postojanje dodatnih faktora rizika daju lekaru osnov za započinjanje lečenja osteoporoze.

 

Pregled možete zakazati na šalterima bolnice i na telefon  547-131, 547-132, 547-133 svakim radnim danom od 07:00 do 16:00.

 

Prilikom dolaska na pregled potrebno je da posedujete:

 

  • Overenu zdravstvenu knjižicu
  • Uput izabranog lekara opšte prakse(u slučaju da je pacijent van Južnobačkog okruga uput mora biti overen od strane nadležne matične filijale RFZO).

Vrsta pregleda

participacija

 

DEXA - pregled  (na uput)

 

 

300,00 din

 

Očitavanje od strane lekara Specijalne bolnice (na uput)


 

50,00 din

(fizijatar ili reumatolog)

 

DEXA – pregled  (bez uputa)


2000,00 din

 

 

Očitavanje od strane lekara Specijalne bolnice (bez uputa)800,00 din

(fizijatar)

 

1200,00  din (reumatolog)