Fizikalna terapija

je medicinska disciplina koja se zasniva na  primeni fizičkih agenasa (toplote, svetlosti, vode, pokreta tela, laserskih zraka, električne energije, magnetnih talasa) u cilju prevencije oboljenja, lečenja i funkcijskog osposobljavanja obolelih.


Termoterapija

Elekroterapija

Ultrazvučna terapija

Terapija laserom

Magnetna terapija

Fototerapija

Prof. dr Branislav Bobić